test gesji Temat rozwiązany

Zablokowany
Awatar użytkownika
foreste
Administrator
Posty: 31
Rejestracja: 08 paź 2017, 5:32
Lokalizacja: Vault 13

test gesji

Post autor: foreste » 13 mar 2018, 6:11

 1. #include "mbed.h"
 2. #include "ILI9341.h"
 3. #include "Arial12x12.h"
 4. #include "Arial24x23.h"
 5. #include "Arial43x48_numb.h"
 6. #include "MPL3115A2.h"  
 7. #include "PinDetect.h"
 8. #include "Terminal.h"
 9. #include "eeprom.h"
 10. #include "stdlib.h"
 11. #include "string.h"
 12.  
 13. #define EEPROM_ADDR 0x00   // I2c EEPROM address is 0x00
 14. #define SDA PTE25            // I2C SDA pin
 15. #define SCL PTE24           // I2C SCL pin
 16. #define lcd_bus SPI_8
 17. #define lcd_bus_clock 24000000
 18. #define lcd_mosi PTA16
 19. #define lcd_miso PTA17
 20. #define lcd_sclk PTA15
 21. #define lcd_cs PTC7
 22. #define lcd_dc PTC3
 23. #define lcd_Reset PTC0
 24.  
 25. int32_t eeprom_size, addr;
 26. Terminal pc(PTA2, PTA1);   // tx, rx
 27. I2C i2c(PTE0, PTE1);         // sda, scl
 28. EEPROM brain(SDA, SCL, EEPROM_ADDR, EEPROM::T24C08);
 29. MPL3115A2 sensor(&i2c, &pc);
 30. Timer licznik, licznik2, licznik3;
 31. static int temperature_live_state;
 32. static int read_user_temp;
 33. static int val = 0;
 34. static  int val2 = 0;
 35. static int val3 = 0;
 36. static int lock  = 0;  
 37. static int menu_select_option_lcd_on = 0;
 38. static int menu_select_option_monitor_batery = 0;
 39. static int menu_select = 0;
 40. static int *temp_data = &read_user_temp;
 41. static int select_option_lcd = 0;
 42. static int select_option_monitor = 0;
 43. char buffer[20];
 44. char dane[4];
 45. float  check_battery;
 46.  
 47.  
 48.  
 49. //DigitalOut myled1(PTA12);     // Sanity check to make sure the program is working.
 50. DigitalOut buzzer(PTA12);       // Sanity check to make sure the program is working.
 51. DigitalOut Red_diode(PTB18, 1);
 52. DigitalOut Blue_diode(PTD1, 1);
 53. DigitalOut Green_diode(PTB19, 1);
 54. DigitalOut testing(PTB17, 1);
 55. DigitalOut lcd_light(PTA4, 1);
 56. PinDetect alarm_stop(PTD5);
 57. PinDetect lcd_light_button (PTA13);
 58. PinDetect monitor_led(PTD0);
 59. AnalogIn batery(PTC2);
 60.  
 61.  
 62. Temperature t;
 63. Pressure p;  
 64.  
 65. //#define lcd_lightscreen PTC4
 66. ILI9341 lcd(lcd_bus, lcd_bus_clock, lcd_mosi, lcd_miso, lcd_sclk, lcd_cs, lcd_Reset, lcd_dc, "lcd", 240, 320);  
 67.  
 68. float monitor_batery()
 69. {
 70.     check_battery = batery.read();
 71.     float resume;
 72.     return resume = (check_battery * 4.1);
 73. }
 74.  
 75. void monitor_batery_light()
 76. {
 77.     if ((monitor_batery() <= 4.10) && (monitor_batery() >= 3.74))
 78.     {
 79.         Green_diode = 0;
 80.     }
 81.     else if ((monitor_batery() <= 3.74) && (monitor_batery() >= 3.38))
 82.     {
 83.         Green_diode = 0;
 84.         Red_diode        = 0;
 85.     }
 86.     else if (monitor_batery() <= 3.38)
 87.     {
 88.         Red_diode = 0;
 89.         Green_diode = 1;
 90.     }
 91. }
 92.  
 93. void button_on_lcd_light()
 94. {
 95.     select_option_lcd = 1;
 96.  
 97. }
 98.  void button_off_alarm()
 99. {
 100.     val2 = 1;
 101.     buzzer =  0;
 102. }
 103. void button_monitor_battery_led()
 104. {
 105.     menu_select_option_monitor_batery = 1;
 106. }
 107.  
 108. void menu_main()
 109. {
 110.     if (menu_select_option_lcd_on == 1)
 111.     {
 112.         select_option_lcd = 1;
 113.        
 114.     }
 115.     if (menu_select_option_monitor_batery == 1)
 116.     {
 117.         select_option_monitor = 1;
 118.     }
 119.     if (select_option_lcd  == 1 )
 120.     {
 121.         licznik3.start();
 122.         lcd_light = 0;
 123.         if (licznik3.read() >= 5)
 124.         {
 125.             menu_select_option_lcd_on = 0;
 126.             lcd_light = 1;
 127.             select_option_lcd = 0;
 128.             licznik3.stop();
 129.             licznik3.reset();
 130.         }
 131.     }
 132.          
 133.     if (select_option_monitor == 1)
 134.     {
 135.         licznik3.start();
 136.         monitor_batery_light();
 137.         if (licznik3.read() >= 8)
 138.         {
 139.             menu_select_option_monitor_batery = 0;
 140.             select_option_monitor = 0;
 141.             Red_diode = 1; Green_diode = 1;
 142.             licznik3.stop();
 143.             licznik3.reset();
 144.         }
 145.     }
 146. }
 147. void refresh_buffer()
 148. {
 149.     for (int y = 0; y < sizeof(buffer); y++)
 150.         buffer[y] = 0;
 151.     for (int z = 0; z < sizeof(dane); z++)
 152.         dane[z] = 0;
 153. }              
 154.  
 155. void serials()
 156. {
 157.     if (pc.readable())
 158.     {
 159.         pc.scanf("%s", buffer);
 160.     }
 161. }
 162.  
 163. void signaller()
 164. {
 165.     licznik.start();
 166.        
 167.     if (licznik.read_ms() >= 1000)
 168.     {
 169.         buzzer = !buzzer;
 170.         licznik.reset();
 171.     }
 172.        
 173. }
 174.  
 175. void alarm_power(float voltage_limit_definition)
 176. {
 177.     if (monitor_batery() <= voltage_limit_definition)
 178.     {
 179.         if (lock <= 4)
 180.         {
 181.             licznik2.start();
 182.                                
 183.             if (licznik2.read_ms() >= 1500)
 184.             {
 185.                                        
 186.                 buzzer = !buzzer;
 187.                
 188.                 licznik2.reset();
 189.                                        
 190.             }
 191.             lock++;
 192.         }
 193.     }
 194.     if (voltage_limit_definition <= monitor_batery())
 195.     {
 196.         lock = 0;
 197.         licznik2.stop();
 198.         licznik2.reset();
 199.     }
 200. }
 201.  
 202. void alarm_temp(string  & temp_read_input)
 203. {
 204.     string str = temp_read_input;
 205.     temperature_live_state = atoi(str.c_str());
 206.     if (val2 == 0)
 207.     {
 208.         if (temperature_live_state >= *temp_data)
 209.         {
 210.             signaller();
 211.         }
 212.     }
 213.     if (*temp_data - temperature_live_state == 1)
 214.     {
 215.         val2 = 0;
 216.     }
 217.     if (*temp_data > temperature_live_state)
 218.     {
 219.         buzzer = 0;
 220.         licznik.stop();
 221.         licznik.reset();
 222.     }
 223.        
 224. }
 225.  
 226. void screen()
 227. {
 228.     pc.foreground(0xFFFF00);
 229.     pc.hideCursor();
 230. }
 231. void main_menu_legend_rs232()
 232. {
 233.     pc.locate(25, 12);
 234.     pc.printf("Menu główne konsoli - komendy:");
 235.     pc.locate(22, 13);
 236.     pc.printf("\"alarm\"  Ustawienie alarmu");
 237.     pc.locate(22, 14);
 238.     pc.printf("\"wycisz\" Wyłaczenie alarmu");
 239.     pc.locate(22, 15);
 240.     pc.printf("\"reset\"  Ponownie uruchomienie");
 241. }
 242. void intro()
 243. {
 244.     pc.locate(15, 5);
 245.     pc.printf(" ** inteligentny Termometr   ** ");
 246.     pc.locate(15, 6);
 247.     pc.printf("Created by Foreste");
 248. }
 249. void labels_rs232()
 250. {
 251.     pc.locate(10, 7);
 252.     pc.printf("Temperatura");
 253.     pc.locate(25, 7);
 254.     pc.printf("Cisnienie");
 255.     pc.locate(38, 7);
 256.     pc.printf("otrzezenie wysokiej temp");
 257.     pc.locate(65, 7);
 258.     pc.printf("Bateria");
 259. }
 260.  
 261. void labels_lcd()
 262. {
 263.     lcd.set_font_zoom(3, 3);
 264.     lcd.locate(10, 7);
 265.     lcd.printf("Temperatura");
 266.     lcd.locate(25, 90);
 267.     lcd.printf("Cisnienie");
 268.     lcd.locate(30, 175);
 269.     lcd.printf("Alarm temp");
 270.     lcd.locate(52, 235);
 271.     lcd.printf("Bateria");
 272. }
 273. void input_add_user_define_temperature()
 274. {
 275.     int tempint;
 276.     refresh_buffer();
 277.        
 278.     screen();
 279.     intro();
 280.     pc.locate(1, 7);
 281.     pc.printf("Wpisz wartość temperatury ,po której termometr bedzie sygnalizował przekroczenie");
 282.        
 283.     if (pc.readable())
 284.     {
 285.         pc.scanf("%s", dane);
 286.                
 287.     }      
 288.        
 289.        
 290.     for (int   z = 0; z < 4; z++)
 291.     {
 292.                
 293.         if (isdigit(dane[z]))//sprawdzanie czy znak jest liczbą
 294.         {
 295.        
 296.             tempint = atoi(dane);   //kowertowanie tablicy typu char na zmienną int
 297.                                
 298.         }
 299.     }
 300.        
 301.                  
 302.     *temp_data = tempint;
 303.     if ((*temp_data >= 1) && (*temp_data <= 99))
 304.     {
 305.                
 306.         if ((*temp_data >= 12) && (*temp_data <= 40))
 307.         {
 308.             pc.cls();
 309.             screen();
 310.             intro();
 311.             brain.write(eeprom_size = 8, (int32_t) *temp_data);
 312.             pc.locate(20, 7);
 313.             pc.printf("Zapisalem podaną temperature przekroczenia");
 314.             wait(5);
 315.             val = 1;
 316.             refresh_buffer();
 317.             pc.cls();
 318.                                
 319.         }
 320.         else
 321.         {
 322.             pc.cls();
 323.             screen();
 324.             intro();
 325.             pc.locate(20, 7);
 326.             pc.printf("Wpisano niepoprawne dane. Dopuszczalny zakres: od 12 do 40");
 327.             wait(5);
 328.             pc.cls();
 329.                        
 330.         }
 331.     }
 332. }
 333. void mute()
 334. {
 335.     pc.cls();
 336.     intro();
 337.     val2 = 1;
 338.     pc.locate(10, 7);
 339.     pc.printf("Alarm został wyłączony");
 340.     wait(2);
 341.     refresh_buffer();
 342. }
 343. void reset()
 344. {
 345.     pc.cls();
 346.     intro();
 347.     pc.locate(15, 7);
 348.     pc.printf("Zachwile nastąpi ponowne uruchomienie");
 349.     wait(2);
 350.     NVIC_SystemReset();
 351. }
 352. void rs232_menu()
 353. {
 354.        
 355.     if (strcmp(buffer, "wycisz") == 0)
 356.     {
 357.         mute();
 358.     }
 359.     if (strcmp(buffer, "reset") == 0)
 360.     {
 361.         reset();
 362.     }
 363.     else if (strcmp(buffer, "alarm") == 0)
 364.     {
 365.         pc.cls();
 366.         while (val <= 0)
 367.         {
 368.             input_add_user_define_temperature();
 369.         }
 370.     }
 371.        
 372. }
 373. void lcd_setting()
 374. {
 375.     lcd.background(Black);
 376.     lcd.foreground(White);
 377. }
 378. void rs232_write_data()
 379. {
 380.     pc.locate(10, 9);
 381.     pc.printf("%s C", t.print());
 382.     pc.locate(25, 9);
 383.     pc.printf("%s Hpa", p.print());
 384.     pc.locate(45, 9);
 385.     pc.printf("%d", *temp_data);
 386.     pc.locate(65, 9);
 387.     pc.printf("%1.2fV", monitor_batery());
 388.    
 389. }
 390.  
 391. void lcd_write_data()
 392. {
 393.     lcd.set_font_zoom(3, 2);
 394.     lcd.locate(55, 55);
 395.     lcd.printf("%s C", t.print());
 396.     lcd.locate(45, 140);
 397.     lcd.printf("%s Hpa", p.print());
 398.     lcd.locate(90, 210);
 399.     lcd.printf("%d C", *temp_data);
 400.     lcd.locate(70, 280);
 401.     lcd.printf("%1.2fV", monitor_batery());
 402.        
 403. }
 404. int main() {
 405.     int lock  = 0;
 406.     pc.baud(9600);    
 407.     pc.cls();
 408.     sensor.init();
 409.     screen();
 410.     intro();
 411.     refresh_buffer();
 412.     lcd_setting();
 413.     alarm_stop.mode(PullUp);
 414.     lcd_light_button.mode(PullUp);
 415.     monitor_led.mode(PullUp);
 416.     lcd_light_button.attach_deasserted(&button_on_lcd_light);
 417.     alarm_stop.attach_deasserted(&button_off_alarm);
 418.     monitor_led.attach_deasserted(&button_monitor_battery_led);
 419.     lcd_light_button.setSampleFrequency();
 420.     alarm_stop.setSampleFrequency();
 421.     monitor_led.setSampleFrequency();
 422.     wait(5);
 423.                                                                                                                                            
 424.     sensor.setOffsetTemperature(20);
 425.     sensor.setOffsetPressure(-32);
 426.     brain.read((uint32_t)(eeprom_size = 8), (int32_t&) *temp_data);
 427.        
 428.     while (read_user_temp <= 0)
 429.     {
 430.         while (val <= 0)
 431.         {
 432.             input_add_user_define_temperature();
 433.         }              
 434.     }
 435.     pc.cls();
 436.        
 437.        
 438.     while (1)
 439.     {
 440.        
 441.         val = 0;
 442.                
 443.         sensor.readTemperature(&t);
 444.         sensor.setModeStandby();
 445.         sensor.setModeBarometer();
 446.         sensor.setModeActive();
 447.         sensor.readPressure(&p);
 448.                
 449.         screen();
 450.         intro();
 451.         labels_rs232();
 452.         labels_lcd();
 453.         string temp_cache = t.print();
 454.         rs232_write_data();
 455.         lcd_write_data();
 456.                
 457.                
 458.         alarm_temp(temp_cache);
 459.         main_menu_legend_rs232();
 460.         serials();
 461.         alarm_power(3.38);
 462.        
 463.         rs232_menu();
 464.         menu_main();
 465.         sensor.setModeStandby();
 466.         sensor.setModeAltimeter();
 467.         sensor.setModeActive();
 468.     }
 469. }
Obrazek

Awatar użytkownika
SunRiver
Administrator
Posty: 684
Rejestracja: 08 paź 2017, 11:27
Lokalizacja: Opole
Kontakt:

Re: test gesji

Post autor: SunRiver » 14 mar 2018, 7:31

No teraz ma to sens i nawet wygląda
:)
.... z każdym bitem serca ....
💫SunDUINO
💦GitHUB
💦Google Drive
💦Sotton

Zablokowany